Ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων ανά τμήμα μέχρι 31 Μαρτίου

Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί τη διαδικασία ορισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για όλα τα τμήματα και τις σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου του 2021.

Τα Πανεπιστήμια και οι άλλες σχολές καλούνται να ορίσουν:

α) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (από 0,80 έως 1,20 του Μέσου Όρου των Μέσων Επιδόσεων των 4 μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο).

β) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών όπου αυτός απαιτείται (από 0,70 έως 1,10 του Μέσου Όρου των βαθμών του κάθε Ειδ. Μαθήματος ή Πρακτικής Δοκιμασίας που βαθμολογείται).

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και όσον αφορά στα 4 μαθήματα και όσον αφορά στα Ειδικά Μαθήματα, είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με το νόμο 4777/21 οι ΕΒΕ όλων των τμημάτων θα ανακοινωθούν μέχρι 31 Μαρτίου από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν ορίσει τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάποιο τμήμα ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.