Εξεταστέα Ύλη για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (2021-2022)

Καθορίστηκε η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δείτε αναλυτικά την εξεταστέα ύλη για τα ΓΕ.Λ.

Δείτε αναλυτικά την εξεταστέα ύλη για τα ΕΠΑ.Λ.