Ελάχιστες Βάσεις: Καθυστερεί η Απόφαση – Εισηγήσεις Πανεπιστημίων

Καθυστερεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τους Συντελεστές των Ελάχιστων Βάσεων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα και για τα Ειδικά Μαθήματα.

Οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης μπορούν να κυμανθούν ανάμεσα στο 0,80-1,20, του Μέσου Όρου των Μέσων Επιδόσεω,ν των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, του κάθε Επιστημονικού Πεδίου. Οι αντίστοιχοι συντελεστές των Ειδικών Μαθημάτων μπορούν να κυμανθούν ανάμεσα σε 0,70-1,10.

Η απόφαση αυτή αφορά σε σημαντικό ποσοστό των υποψηφίων των πανελλαδικών του 2021 και σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4777/21, η ανακοίνωση της απόφασης θα έπρεπε να γίνει μέχρι 31/3/21. Η αντίστοιχη απόφαση για τους Συντελεστές Ελάχιστων Βάσεων, για τις Σχολές Ενστόλων και τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Με κάθε επιφύλαξη, αναρτώνται οι εισηγήσεις των περισσότερων πανεπιστημίων, που έχουν ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Καθημερινή της 2/4/21. Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αποφάσεις στο σύνολό τους, ενώ κάποια τμήματα δεν αποφάσισαν να εισηγηθούν κάποιο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης, για την εισαγωγή σε αυτά, οπότε τη σχετική απόφαση θα πάρει το Υπουργείο Παιδείας.

Δείτε τις εισηγήσεις των πανεπιστημίων ΕΔΩ