Το ABC Success Lab, σε συνεργασία με την Unicert Studies ως πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το ΚΕΜΕΑ για την υλοποίηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) ,σας ενημερώνει για την έναρξη νέου τμήματος εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας με βάση το κανονισμό του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης βεβαίωσης επάρκειας και άδεια προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ είναι συνολικής διάρκειας 105 ΩΡΩΝ

Για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης Άδειας (αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση του Προγράμματος ΚΕΜΕΑ από τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας / private security)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 5-6 εβδομάδες.

 

Τα μαθήματα  πραγματοποιούνται  απογευματινές ώρες (16:00 – 21:00) από Δευτέρα έως Σάββατο εξ αποστάσεως μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

 

Πληροφορίες για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (virtual class) μέσω internet σε πραγματικό χρόνο (τις ώρες που γίνεται το πραγματικό τμήμα) και με την παροχή της ασύγχρονης παρακολούθησης.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Στην εκπαίδευση  χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, σημειώσεις εισηγητών, μελέτες περιπτώσεων.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

✓ 300 απαντημένες ερωτήσεις από τους καθηγητές, εκ των οποίων κληρώνονται κάθε φορά οι 14 για την γραπτή εξέταση.

✓ Ειδική προετοιμασία για την προφορική εξέταση από τον επικεφαλής της ομάδας μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

✓e-book σε CD 420 σελίδων με την ‘Ύλη του Υπουργείου.