Σε κάθε κράτος υπάρχει ένα εργασιακό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ιδανική εργασιακή σχέση, θεωρείται εκείνη κατά την οποία οι προσωπικές επαγγελματικές αναζητήσεις του εργαζόμενου ταυτίζονται με τις απολαβές (κοινωνικές , οικονομικές,..) που παρέχονται από τη εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος καθώς και από το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.

Για να υπάρξει επίτευξη ιδανικής εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά παράγοντες όπως η κλίση του ατόμου που αναζητά εργασία, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας κατά τη χρονική στιγμή της επαγγελματικής αναζήτησης καθώς επίσης και οι παρεχόμενες δυνατότητες Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Κάθε ένας από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν θα εξεταστεί χωριστά και θα παρατεθούν στοιχεία, με σκοπό να δώσουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μπορέσει να καταλήξει στη βέλτιστη επαγγελματική επιλογή.

orientation

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) δείχνουν, ότι ο ένας στους τέσσερις Έλληνες νέους κάτω των 25 ετών είναι άνεργος και έτσι η Ελλάδα στις ηλικίες αυτές, έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς, απαιτείται επανασχεδιασμός της επαγγελματικής αναζήτησης εκ μέρους των νέων, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις αλλά και οι ικανότητές των νέων, όσο και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Το ABC Success Lab ως μέλος του ACTIVUM GROUP και σε συνεργασία με την ARISTON Psychometrics παρέχει στους μαθητές του, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν  το test επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο θα τους βοηθήσει αρχικά στη δύσκολη διαδικασία επιλογής κατεύθυνσης στο σχολείο και έπειτα στην επιλογή των κατάλληλων πανεπιστημιακών σχολών.